W moim magicznym domu | In my magical home

Uwielbiamy elegancję tego wnętrza. Nie ma tu przepychu, ale jest wyrafinowanie dzięki umiejętnemu połączeniu kolorów, zminimalizowanym wzorom oraz kilku mocniejszym akcentom, które dopełniają wnętrze.

________________

We love the elegance of this interior. There is no glamour here, but it is refined by the skillful combination of colors, minimal designs and some of the stronger accents that complement the interior.

 

fot: HM.COM/HOME

fot: HM.COM/HOME

 

Pragniesz cieszyć się wnętrzem, które będzie zachwycało Twoich gości? Postaw na naturalne odcienie oraz faktury, jezeli stosujesz dodatki w wielu miejscach zaleca się aby miały one współny mianownik np. kolor lub formę. W tym przypadku obramowania pudełek, ozdobne lustro, a także doniczka tworzą spójną złotą kompozycję.

________________

Do you want to enjoy the interior that will delight your guests? Put on natural shades and textures, if you use additives in many places, it is recommended that they have a common denominator, such as color or form. In this case, box borders, decorative mirror, and flower pot create a coherent golden composition.

 

fot: HM.COM/HOME

fot: HM.COM/HOME

 

Zakochaliśmy się w oświetleniu, które zdaje się w geometryczny sposób pełzać w przestrzeni! Tutaj również stonowanie barw podkreślone jedynie kilkoma powtarzalnymi elementami – nogi krzeseł, świecznik, lampa, pień rośliny – świadczy o pięknie tkwiącym w prostocie.

________________

We fell in love with lighting that seems to geometrically crawl in this space! The delicacy of colors is emphasized by only a few repetitive elements – the legs of the chairs, the candlestick, the lamp, the trunk of the plant.

 

fot: HM.COM/HOME

fot: HM.COM/HOME

 

Doskonałe wykorzystanie zabudowanego grzejnika oraz parapetu jako dodatkowej przestrzeni do eksponowania codziennych skarbów. Niegdyś zapomniana strefa zyskuje nowe życie i staje się niejako galerią, która przyciąga wzrok.

________________

The enclosed heater and sill is an extra space to expose the daily treasures. Once forgotten zone is gaining new life and becomes a gallery that attracts the eye.

 

fot: HM.COM/HOME

fot: HM.COM/HOME