Konsultacje | Consultation

 

Good news. Happy young loving couple bonding to each other and looking at man sitting in front of them at the desk and gesturing

Pełna Oferta – TUTAJ | Complete Offer – HERE

Podczas spotkania trwającego około 1 godziny poznajemy oczekiwania oraz potrzeby Klienta, rozmawiamy o przeznaczeniu pomieszczeń, kolorystyce oraz stylu docelowego wnętrza, ustalamy budżet, zakres prac, wstępne terminy oraz warunki umowy.

Konsultacje kończymy przeprowadzeniem ankiety, której wyniki pomogą nam w jeszcze dokładniejszym zrozumieniu potrzeb Klienta. Spotkanie oraz ankieta mają charakter informacyjny, mają za zadanie wzajemne poznanie się Klienta oraz Projektanta.

Zachęcamy Klientów do przyniesienia ze sobą rzutów projektowanej przestrzeni, własnych zdjęć oraz inspiracji, które będą stanowiły punkt wyjściowy do rozmowy. Czasem nawet jedno zdjęcie opisuje charakter całego wnętrza.

_______________________

During the meeting lasting about 1 hour we find out about expectations and needs of the Customer. We talk about the functionality of spaces, colors and style, we set the budget, the scope of works as well as the initial terms and conditions of the contract.

Consultation finishes with the survey which helps us more accurately understand Customer’s needs. We encourage Customers  to bring their own images and inspiration boards which will be a starting point to talk. Sometimes even one image describes the nature of the whole interior.

 

 

Umów się na spotkanie z Architektem | Make an appointment with our Architect