VR, Druk 3D | VR, 3D Print

 

Entrepreneurs testing virtual reality technology with colleague in office.

Pełna Oferta – TUTAJ | Complete Offer – HERE

Oferujemy Państwu najnowsze osiągnięcia technologiczne ułatwiające prezentację koncepcji projektowych:

  • wizualizacje Virtual Reality umożliwiające zobaczenie wnętrza w nowym hiperrealistycznym wymiarze. Na podstawie dostarczonego modelu wygenerujemy również dla Państwa fotorealistyczne wizualizacje.
  • druk 3D – przestrzenna makieta projektu. Do druku używane są dwa rodzaje filamentów: ABS oraz PLA. Makieta pozwala na wkomponowanie obiektu w otoczenie, a także stanowi dokładne odniesienie do kontekstu architektonicznego.

____________________

We provide you with the latest technological advances to facilitate the presentation of design concepts:

  • Virtual Reality visualizations that allow you to see the interior in the new hyper-realistic dimension. Based on the supplied model we will generate photo-realistic visualizations.
  • 3D prints allow the incorporation of the object in the environment, as well as provide a precise reference to the architectural context. We use two types of filaments: ABS and PLA.

 

 

Zapraszamy do Kontaktu | Contact us