Biblioteka – Varna, Bułgaria | Library – Varna, Bulgaria

Projekt | Project: Biblioteka, Varna, Bułgaria | Library, Varna, Bulgaria

Współpraca | Cooperation: członek Zespołu Projektowego PA |  the PA Design Team

Zakres prac | Scope of Work:

  • Projektant w międzynarodowym konkursie na Bibliotekę Publiczną w Bułgarii | Designer in the International Competition – the Public Library in Bulgaria