Hotel – Chongqing, Chiny | Chongqing, China

Projekt | Project: Hoi Tak Hotel, Chongqing, Chiny |  Hoi Tak Hotel, Chongqing, China

Współpraca | Cooperation: członek Zespołu Projektowego PA | the PA Design Team

Zakres prac |  Scope of Work:

  • Projektant modernizacji hotelu z lat 80tych wraz z dobudową wieży o powierzchni 150 000 m2 | Designer of the 80s hotel modernisation connected with the new hotel tower – total area ​​150 000 m2
  • Przygotowanie koncepcji aranżacji wnętrz | Preparation of the interior design concept