Hotel – Guotai, Chiny | Guotai, China

Projekt | Project: Ming Hao Hotel, Guotai, Chiny | Ming Hao Hotel, Guotai, China

Współpraca | Cooperation: członek Zespołu Projektowego PA | the PA Design Team

Zakres prac | Scope of Work:

  • Projektant 5-gwiazdkowego hotelu o powierzchni 20 000 m2 | Designer of a 5-star hotel – total area 20 000 m2