Projektowanie Wnętrz | Interior Design

 

Team of architects working together on project

Pełna Oferta – TUTAJ | Complete Offer – HERE

Projektowanie to proces złożony, na który składa się wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest idealne dopasowanie projektu do użytkownika, ustalenie priorytetów oraz funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń, preferencji, a także uwag Inwestora. Równie istotny jest budżet założenia, który określa strukturę oraz zakres procesu projektowego. Ustalenie stylu, który będzie definiował przestrzeń wraz z wypunktowaniem rozwiązań współgrających z wymaganiami Klienta pozwala na rozpoczęcie prac. Jest to niezwykle istotna kwestia, której poruszenie pozwala na utrzymanie spójności w projekcie.

Projektowanie architektury oraz wnętrz to zadanie kompleksowe, które dzięki odpowiedniemu przygotowaniu pozwala na uzyskanie projektu konsekwentnego w stylu, a także dopasowanego do potrzeb Inwestora. Powierzenie tej kwestii Architektowi daje gwarancję zadowolenia z rezultatu końcowego oraz pozwala zaoszczędzić cenny czas oraz kapitał.

________________

Designing is a complex process which consists of many factors, one of the most important is to identify priorities and preferences of the Client and functionality of each designed space. Equally important is the budget assumption which defines the structure and scope of the design process. Based on Client’s requirements we are establishing a style that defines the space which is an extremely important issue that allows to maintain consistency in the project.

Architectural design and interior design thanks to proper preparation allow for consistent design style tailored to the needs of the Investor. Entrusting Architect this matter gives a guarantee of satisfaction with the end result that also saves Client’s valuable time and capital.

 

 

Zapraszamy do Kontaktu | Contact us